Top
เทคนิคการทำ SEO

3 เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการทำ SEO

การเขียนบทความ คือหนึ่งในวิธีการพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีค่าคะแนนด้านคุณภาพสูงขึ้นจากทาง Search Engine นอกจากนี้ อาจารย์ยังเห็นว่า เว็บไซต์ที่มีการเขียนบทความที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงๆ จะสามารถเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชม และการกลับเข้ามาเยี่ยมใหม่ได้มากขึ้นมากทีเดียว

ดังนั้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเนื้อหาประเภท บทความที่มีคุณภาพ อาจารย์ขอเสนอแนวทางในการเขียนบทความเพื่องาน SEO แบบพื้นฐานเพื่อให้ ทุกท่านสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ครับ

1.เข้าใจพื้นฐานสำคัญของ Content SEO ก่อน
อันดับแรก อาจารย์ต้นขอให้เราจดจำหลักการสำคัญในการเขียนบทความเพื่อการทำ seo ต่อไปนี้เสียก่อนจะได้ใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความที่ดีออกมาได้นะครับ

1.1 บทความควรมีขนาดตั้งแต่ 500-700 คำ หรือหากต้องการค่าคะแนนสูงสุดให้เขียนที่ 1,500 คำ

1.2 การตั้งชื่อเรื่องหรือ Topic ในเนื้อหาให้ใช้ขนาดตัวอักษรที่ <h3>

1.3 ขนาดหัวเรื่องภายในเนื้อหาให้ใช้ ขนาดตัวอักษรที่ <h4>

1.4 ต้องแบ่งวรรคตอนออกเป็นสามท่อนประกอบไปด้วย ท่อนเกริ่นนำ ท่อนเนื้อหา และท่อนสรุป

1.5 ใส่ตัวหน้าที่คำหลัก ที่ต้องการบริเวณท่อนเกริ่นนำจำนวน 2 คำ และไปใส่ต่อในช่องเนื้อหาอีก 1 คำ และปิดท้ายที่ช่องสรุปอีก 1 หรือ 2 คำ

1.6 ทำลิ้งค์ออกไปหาบทความภายในหน้าเดียวกันที่มีหัวข้อใกล้เคียงกันจำนวน 1 ลิ้งค์โดยใช้เป็น Archer Text

1.7 ถ้ามีรูปภาพประกอบ จะต้องตั้งชื่อไฟล์เป็นคำหลักที่ต้องการก่อนอัพโหลดเช่น รับทำseo.jpg เป็นต้น

2. จ้างนักเขียนบทความที่มีคุณภาพ
หากคุณไม่สามารถนั่งเขียนบทความด้วยตนเองได้ ถ้าอย่างนั้นคงต้องเลือกใช้บริการอย่างนักเขียนคุณภาพ ที่รับจ้างเขียนกันมากมายภายในเว็บไซต์ต่างๆ และผมเสนอว่าคุณควรให้นักเขียนเขียนบทความให้กับเว็บไซต์หรือบริการ อย่างน้อยบทความละ 500 คำและใช้จำนวนรอบละ 10 บท ถ้าคุณเฟ้นหานักเขียนที่ดีได้ ก็จะทำให้บทความในเว็บมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น

3. ให้อัพเดทบทความวันละ 1 บท
ในช่วงแรกของการพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาทุกท่านควรที่จะใส่บทความลงไปภายในเว็บไซต์ อย่างน้อยเฉลี่ยวันละ 1 บท เป็นเวลาต่อเนื่อง 90 วัน และต้องไม่ลืมการปรับแต่งแบบ On-page เสมอในการโพสต์เนื้อหาหรือบทความลงเว็บไซต์ และเมื่อเลยเกินกว่า 90 วันแล้วจึงค่อยลดจำนวนการโพสต์ลงให้เหลือในปริมาณที่เหมาะสมแทนครับ

ดังนั้นสรุปแล้วเพียงนำหลักการพื้นฐาน 3 ข้อที่อาจารย์สรุปให้กับนักพัฒนาด้าน SEO ทุกท่าน อาจารย์เชื่อมั่นว่าจะช่วยกันปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์และงาน SEO ของนักพัฒนาให้มีความมบูรณ์ขึ้นอย่างแน่นอนครับ และหากมีข้อมูลแบ่งปัน สามารถแสดงความเห็นร่วมกันได้เลยครับ